Schoolvakanties en Feestdagen 2022

kijk hier voor schoolvakanties 2021
LET OP: Het ministerie van OCenW stelt elk jaar de data voor de kerstvakantie, zomervakantie en 1 week meivakantie vast. Ook geeft het ministerie adviesdata voor de herfstvakantie en voorjaarsvakantie. Scholen kunnen die vakantiedata zelf vaststellen.
Vakantie 2022 Regio Data
Voorjaarsvakantie regio noord zaterdag 19 februari - zondag 27 februari

regio midden/zuid

zaterdag 26 februari - zondag 6 maart

Goede vrijdag alle regio's vrijdag 15 april
Pasen alle regio's zondag 17 april en maandag 18 april
Meivakantie alle regio's zaterdag 30 april - zondag 8 mei
Hemelvaart alle regio's donderdag 26 mei
 
Pinksteren alle regio's zondag 5 en maandag 6 juni
 
Zomervakantie
basis- Ún voortgezet onderwijs
regio noord zaterdag 16 juli - zondag 28 augustus
regio midden zaterdag 9 juli - zondag 21 augustus
regio zuid zaterdag 23 juli - zondag 4 september
 
 
Herfstvakantie regio noord zaterdag 15 oktober - zondag 23 oktober
regio midden/zuid zaterdag 22 oktober - zondag 30 oktober
 
Kerstvakantie alle regio's zaterdag 24 december - zondag 8 januari 2023

Deze informatie komt van de website van het ministerie van OCenW